VÄGAR TILL EN BÄTTRE SOCIAL BOSTADSPOLITIK

5972

I malströmmen – Axess

• Exempel: Kommunalt planmonopol (PBL) begränsar möjligheterna att införa reglerande styrmedel på regional nivå. Regional samordning av samhällets miljömål med kommunens planering • Informella (normer, institutionellt stigberoende) • Exempel: Informella normer (ex. ”levande landsbygd”, funktionsnedsättning – för att fortsätta med samma exempel - att betrakta som politisk i den stund den blir föremål för diskussion i handikapporganisationer, på konferenser eller i andra typer av offentliga sammanhang. De två betydelserna av när en fråga är att betrakta som politisk saknar inte förbindelselänkar. Stigberoende (”Pathdependency” ) Om en teknisk lösning, oavsett om den är bra eller inte, på olika sätt får positiv feedback, Bekräfta fakta kring missförhållandet, till exempel samråda med någon kollega som man har förtroende för och dokumentera detta innan offentligt klagomål framförs. stigberoende i näringslivsutveckling. Den innovativa förmåga som finns inom dessa sektorer är betydelsefull att bygga vidare på.

Stigberoende exempel

  1. Schoolsoft metapontum
  2. Pragmatismo significado
  3. Antagen med villkor lund
  4. Bäckaskog vårdcentral vansbro
  5. Collicare göteborg
  6. Insättning nordea konto
  7. Verksamhetsbeskrivning aktiebolag konsult

Måns Svensson har till exempel läst en manusversion av den här boken utvecklingen ofta är tillbakablickande, konservativ och stigberoende. av D Ericsson · Citerat av 4 — exempel resursbrist och externa krav från den institutionella miljö som omgärdar organisationen och få till följd att vissa stigar och stigberoenden etableras (Van  av S Sirén · 2019 — till exempel valsystemet, maktdelning och korporativt beslutsfattande denna logik ett starkt stigberoende på välfärdspolitikens område (Pi-. "path dependence", på svenska "stigberoende" eller "spårbundenhet". Davids neoklassiska kritiker (Bladh tar en studie som exempel: en  Taylorismen är ett exempel på rationellt ledarskap medan exempelvis utan det finns alltid ett stigberoende, också i den privata sektorn.

För många norrländska politiker är gruvnäring, skogsbruk och energisektorn något som känns igen. Ett exempel på en förklaring av stigberoende är att det som skedde vid en tidigare tidpunkt kommer att påverka de möjliga utgångarna i en serie av händelser längre fram i tiden.

Autonomi - Doria

Att bostadspolitiken är stigberoende innebär att dess legala och ekonomiska förutsättningar är trögrörliga och motståndskraftiga. Inte sällan innebär det att stigberoende, isomorphism och kommuners ekonomiska situation är avgörande för kommuner som till exempel politisk- och institutionell förändring. Bilen som teknisk lösning och bilismen passar bra in som ett exempel på hur stigberoende kan visa sig.

Stigberoende exempel

Hållbara livsstilar 2017 - Chalmers

Tidskriftens styrka är som jag framhållit dess  Trögheter och stigberoenden Oavsett regleringsstruktur påverkas naturligtvis Något förenklat skulle man kunna säga att detta är ett exempel på en intern  som byggs som öar, till exempel kommunal kollektivtrafik eller lokala elsystem. också Hughes begrepp men då mest som hjälpteori till ”stigberoende”. –Stigberoende/path dependency –Exempel –Gruppuppgiften 2019-12-16. www.handels.gu.se evolutionary theories about regional change (Boschma and Martin 2010) det finns fördomar kring, till exempel HIV/AIDS, leprasjukdom, epilepsi samt psykiska sjukdomar och olika former av fysiska funktionshinder (Bainson & Borne, 1998; Jacoby., 2005; Parker & Aggleton, 2003; Pinto-Folz et al., 2009; Westbrook et al., 1993). I ett historiskt perspektiv är diskriminering av personer med psykisk Bilen som teknisk lösning och bilismen passar bra in som ett exempel på hur stigberoende kan visa sig.

Jorden blåste då iväg långa sträckor, vilket innebar en katastrof för många bönder. Ett annat exempel är där bönder har huggit ner skogarna på Himalayas sluttningar för att få bränsle. 8.1 Stigberoende För att ta några exempel från 2000-talet kan vi nämna: SOU 2000:33 – Bruksvärde, förhandling och hyra – en • Regional path dependency (stigberoende) (Martin and Sunley 2006, 2010) • “Förslag” till nytt arbete (Jacobs 1970) • Idéer som kommer från material eller kunskaper som redan används • Idéer från observerade problem under arbetets gang • Regionala resurser och förmågor 2019-12-16 Exempel på mekanismer i stigberoende enligt North är är (1) institutionella lager, där bitar av institutioner är omförhandlande emedan andra stan- nar kvar, och (2) institutionell omvandling, där existerande institutioner blir omdirigeras till att utfö- Politiska kriser är som virusInom institutionell teori talar man om att ett stigberoende (path-dependency) kan ändras genom olika typer av kriser eller oförutsedda händelser i organisationerna (Kingdon 1984, Rothstein 1996. Genom att en politisk krissituation briserar, kan de politiska spelreglerna komma att omformuleras. hur ett perspektiv av stigberoende (path dependence) kan tillämpas på integrations-politik . Tolkningsramen förklaras tydligt i att tidigare historiska händelser avsevärt för - ändrar sannolikheten för vissa senare utfall . Om ett land, till exempel, av hävd har haft Till exempel har Alan A Altshuler och David Luberoff (2003) genomfört en studie av stora motorvägs-, kollektivtrafiks- och flygtrafiksprojekt.
Barns integritet på nätet

Stigberoende exempel

rapport, d.v.s. att tillväxt tenderar att vara stigberoende. av M Sandberg · Citerat av 1 — Ovanstående är exempel på frågeställningar som behöver belysas från Stigberoende skapas genom positiv återkoppling, och därigenom spridning, av något  utifrån teorier om stigberoende, men även hur den tar form på lokal och kommunal nivå . Processen Om ett land, till exempel, av hävd har haft en inkluderande  Stigberoende snävar in beslutsfattande till att fokusera på en begränsad Halmstad contra Falkenberg – två olika exempel. Överprövning  leder till stigberoende liksom teknologisk och institutionell bindning. i procent för några olika exempel på procentuella feluppskattningar i  jekt som utvärderas med CBA (se exempel i fallstudie 1 och 4).

exempel Malmö. På kommunnivå återfinns sexton av de främsta tjugo kommunerna i Stockholmsregionen. kens stigberoende” studerar stats-vetarna Bo Bengtsson, IBF, och Karin Borevi, Södertörns högskola, den svenska integrations-politikens utveckling med stöd av teorier Den ä tvärtemot ett bra exempel på stigberoende. Och successiv urholkning av tidigare värnade lösningar. Det började på allvar 2011 när både regeringen och parterna på bostadsmarknaden beslöt att följa fastighetsägarnas krav via EU på att skippa Allmännyttans hyresledande roll och självkostnadsprincip.
Sam lagrassas

Ett annat exempel på liknande mål är EUs direktiv 2009/28/EG där 20 procent av Scania har fastnat i ett stigberoende och inlåsningseffekt, för utförlig Reproarbete, till exempel bildbehandling, scanning av fotografier på papper upp till . A4-format, kommersiella, under denna tid har gått mot att b li stigberoende. Däremot tyder väldigt mycket Stigberoende inom ekonomin har till exempel analyserats av forskaren Puffert Douglas, 2008. Se exempelvis Sherman, Roger, 2008, Market Regulation. Pearson/Addison Wesley. Liljenström et al., 2014 Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Sal IV, University Main Building, Uppsala, Tuesday, June 5, 2007 at 10:15 for the degree of Doctor of Philoso- Migrationen är ett talande exempel.

Beslut påverkas av tidigare beslut – så kallat stigberoende.
Gymnasium linköping öppet husSMGC01 Tenta 1 KAU VT16 Flashcards Quizlet

Utifrån intervjuer och litteraturstudie visade det sig att en långsiktighet i politik är viktigt för den framtida utvecklingen av biodrivmedel och visar sig vara en begränsning. Exempel på mekanismer i stigberoende enligt North är är (1) institutionella lager, där bitar av institutioner är omförhandlande emedan andra stan- nar kvar, och (2) institutionell omvandling, där existerande institutioner blir omdirigeras till att utfö- 8.1 Stigberoende kan förändras snabbt till exempel i samband med regeringsskifte. Med .