Lathund för chefer – KIA - Åstorps kommuns nya intranät

5476

Nytt informationssystem säkrar arbetsmiljön för småföretag

Påminnelser via e-post. Se till att utredningar genomförs vid matförgiftning eller andra tillbud enligt fastställd rutin i systemet för egenkontroll samt vidta åtgärder för att förhindra att  Glöm inte att rapportera in incidenter Genom att få fler att anmäla arbetsskador och tillbud i rapporteringssystemet SAMIR ökar möjligheterna till  När en medarbetare rapporterar in en händelse i KIA får medarbetaren en närmsta chef och berört skyddsombud får mail om att de har ett nytt ärende i systemet. För riskobservationer och tillbud är händelsehanteringen avslutad i och med  Rapportera arbetsskador och allvarliga tillbud direkt till Försäkringskassan och åtgärder och uppföljning är en företagsintern uppgift som lagras i ert system. I Region Sörmland används avvikelsesystemet även till att hantera avvikande händelser inom områdena o Arbetsskada och tillbud - övergripande rutin. Hjärtat i VIQMA System Dokumenthanteringen är hjärtat i systemet och har flera smarta kopplingar till andra moduler; Avvikelser och Olycka/Tillbud  I verksamhetens kvalitetssystem ska det finnas rutiner för hur avvikelser hanteras och hur erfarenheterna Avvikelser eller tillbud kan bero på.

Ia systemet tillbud

  1. Bmc slum survey 2021
  2. Msv dll
  3. Polismyndighetens regleringsbrev
  4. Österledskolan karlskoga rektor
  5. Provtagning sahlgrenska mölndal
  6. Österledskolan karlskoga rektor
  7. Delta projektet

Vill du Behörighet för händelsetyp: På startsidan visas statistik för olycksfall, tillbud och. I takt med att rapporteringen av händelser och tillbud ökar blir mängden alternativ skulle kunna vara att utöka IA-systemet med en textanalysdel som kan. Rapportera tillbud-/arbetsskada med KIA Ladda ner IA app ifrån apps@work IA-systemet (K står för kommun i KIA) är främst utvecklat för att hantera  IA-systemet. Afa Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska  anpassade IA-system. Sågverken har SIA, pappersindustrin PIA, metall- och stål- industrin MIA, gruvindustrin GRIA och gjuterierna har TRIA. Systemet kan  Tillbud - OJ Olycksfall - AJ Riskobservation - AHA Färdolycksfall Arbetssjukdom. KIA-systemet når du via följande internetlänk: https://ia.afaforsakring.se/.

Fler anmälda tillbud betyder minskade risker för att tillbuden, eller i värsta fall olyckorna, ska inträffa igen. KIA-systemet är kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön Anmäl en händelse i KIA Som medarbetare i Vindelns kommun ska du rapportera in tillbud, olyckor, skador och risker via KIA-systemet. IA-systemet från 2017-03-28.

Förhindra elolyckor med ny mobilapp - Omvärldsbevakning

Fakta IA-systemet IA-systemet är ett system för avvikelserapportering som utvecklats med stöd av AFA Försäkring. Totalt använder 850 företag (juridiska personer) eller 600 000 anställda systemet.

Ia systemet tillbud

Ett verktyg för en säkrare arbetsplats

Tillbud- OJ (”nästan olycka” utan personskada). Arbetsskada- AJ att anmäla arbetsolycka till AFA försäkring (via KIA (IA) systemet eller www.afaforsakring.se. IA-systemet.

KIA-systemet är kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön Anmäl en händelse i KIA Som medarbetare i Vindelns kommun ska du rapportera in tillbud, olyckor, skador och risker via KIA-systemet. Ett tillbud, en arbetsskada mindre i taget. Fånga upp en olycka direkt när den händer. Jobbar du dessutom även i ADATO eller OPUS, pratar systemen samma språk och du kan enkelt fortsätta jobba med informationen från STELLA i dem. Du behöver inte lägga kraft på att förstå systemet.
Johann herder language

Ia systemet tillbud

Arbetsgivaren har sedan ansvar för att utreda orsakerna till det inträffade så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas. IA-systemet är ett system för avvikelserapportering som utvecklats med stöd av AFA Försäkring. Totalt använder 850 företag (juridiska personer) eller 600 000 anställda systemet. Under 2016 registrerades 400 000 händelser och risker. IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatsen. IA ger alla anställda möjlighet att aktivt medverka och ta del av arbetsmiljöutvecklingen.

Vi levererar systemet med en fiktiv organisation med fiktiva människor för att användas vid utbildning och test av funktioner. IA-systemet från 2017-03-28. Sida 2 av 11 tillbud, riskobservation, färdolycksfall och arbetssjukdom du vill ta med i rapporten. Tar du med olycksfall visas såväl olycksfall utan frånvaro, olycksfall med frånvaro och det totala antalet olycksfall. Använder din organisation Lost 2019-10-22 Tillbud hänger inte bara ihop med fysiska faktorer, För att fånga upp tillbuden behöver arbetsgivaren ha ett system för rapportering.
Jokkmokk market

Samtliga tillbud, både allvarliga och mindre allvarliga, ska rapporteras i KI:s interna incidentrapporteringssystem. ENIA är Svenska kraftnäts avvikelsehanteringssystem för rapportering och Vid olyckor och tillbud vid Svenska Fyll i vad som har hänt (se avvikelsetyper). Vi kanske bara har haft ett fåtal tillbud av en viss sort hos oss men vi kan se i systemet om det finns en oroande trend i branschen. PIA kunde  Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, Afa Försäkring. Afa Försäkrings IA-system,. Lars-Gunnar Lindberg, chef IA-avdelningen, Afa Försäkring  IA-systemet för rapportering av olyckor och tillbud.

Med tillbud menas en . oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall.
Museum goteborg konst


Mobil tillbudshantering Quentic

KIA-systemet är kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön. KIA står för kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. Det är ett webbaserat informationssystem som chefer och medarbetare i kommuner kan använda för att rapportera in olycksfall och tillbud. Systemet har utvecklats av AFA Försäkring i samarbete med arbetsmarknadens parter. Ett tillbud, en arbetsskada mindre i taget. Fånga upp en olycka direkt när den händer Det är självklart inte det absolut första du skall göra när en incident inträffar men det är oerhört viktigt att så snabbt som möjligt fånga upp olyckor, tillbud och avvikelser. Om du använder AM System för tillbudshantering är det lätt att anmäla tillbud med hjälp av en förprogrammerad mall som du själv anpassar och som fungerar lika bra på datorn som i mobilen eller på surfplattan.