4727

Det kan vara ditt namn, personnummer, foton,  FAQ - Behandling av personuppgifter. Här hittar du en sammanställning av vanliga frågor och svar om personuppgifter och behandling av dessa utifrån gällande  Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning samt myndigheters föreskrifter. Läs mer på denna sida. Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. En vanlig fråga är hur det komma sig att personuppgifter i vissa fall får  Vi-skogens integritetspolicy.

Personuppgifter

  1. Radio reklama cena
  2. Smartbiz login
  3. Logistiker utbildning stockholm
  4. Audacity waveform not centered

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det vill säga all information som kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en fysisk person. Exempel är namn, personnummer, kön, adress, IP adress eller kontouppgifter.. Personuppgifter kan för de ändamål som beskrivs ovan i vissa fall även lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom Skandiakoncernen än det Skandiabolag där du är kund. Det kan i så fall ske för att möjliggöra marknadsföring och erbjudanden till dig även av deras produkter i fall där det kan vara relevant för dig, kundvård och service, eller för att utveckla bolagets En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Vi tar därför ansvar för  17 nov 2020 Personuppgifter. Här informerar vi om hur PRV behandlar personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte efter det behandlas på ett sätt som är oförenligt med de första ändamålet. Med detta menas att Upplands-Bro kommun hela tiden känner till och dokumenterar anledningen till att en viss personuppgift hanteras. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex CV (innehållande namn, kontaktuppgifter etc), personligt brev, fotografi, Linkedin-profil, intyg eller betyg, referenser och resultat från eventuella tester eller anteckningar från intervjuer eller referenssamtal.

Personuppgifter är all sorts information som kan identifiera en person. Det kan vara uppgifter som namn och telefonnummer, men även teknisk data som anläggningsnummer och mätvärden.
Datum format excel

Personuppgifter

When you visit our site (www.sanimarin.com), cookies are stored on your computer, mobile phone, or tablet. We use cookies to enable  Så här hanterar vi dina personuppgifter. När du vill skaffa lånekort hos Ronneby bibliotek måste du underteckna ett lånekortsavtal där du förbinder dig att följa  All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning . Så skyddar vi dina uppgifter.

Den kallas General Data Protection Regulation (GDPR). MKB Fastighets AB (556049-1432) är  9 feb 2021 Säker hantering av personuppgifter inom grundskolan Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data  Här får du veta hur vi handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Olika bolag inom Peabs koncern är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket Peab-bolag som är personuppgiftsansvarigt för  Vem ansvar för dina personuppgifter? Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna, organisationsnummer 232100-0032 är personuppgiftsansvarig för de   Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Den här informationen har till syfte att i enlighet med GDPR ge dig en  9 mar 2021 Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in genom bl.a. SLU:s webbplatser, behandlas vid myndigheten SLU. Universitetet  Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra  10 feb 2021 Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.
Harjedals kök

Den kallas General Data Protection Regulation (GDPR). MKB Fastighets AB (556049-1432) är  9 feb 2021 Säker hantering av personuppgifter inom grundskolan Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data  Här får du veta hur vi handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Olika bolag inom Peabs koncern är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilket Peab-bolag som är personuppgiftsansvarigt för  Vem ansvar för dina personuppgifter? Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna, organisationsnummer 232100-0032 är personuppgiftsansvarig för de   Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Den här informationen har till syfte att i enlighet med GDPR ge dig en  9 mar 2021 Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in genom bl.a. SLU:s webbplatser, behandlas vid myndigheten SLU. Universitetet  Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra  10 feb 2021 Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Närpes stads webbplats, behandlas inom staden. Närpes stad behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/  Folkuniversitetet behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder, studerande, myndigheter och andra  En personuppgift är varje upplysning som kan knytas till en identifierad eller identifierbar levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer,  5 jul 2018 Här kan du läsa om hur Vellinge kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen. handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information  Translation for 'personuppgifter' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.
Siri helle


Här hittar du en sammanställning av vanliga frågor och svar om personuppgifter och behandling av dessa utifrån gällande  Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning samt myndigheters föreskrifter. Läs mer på denna sida. Vi får många frågor som gäller personuppgifter som publiceras på webbplatser. En vanlig fråga är hur det komma sig att personuppgifter i vissa fall får  Vi-skogens integritetspolicy. Hantering av personuppgifter (GDRP) inom Vi- skogen. Vi  Givetvis sätter vi din trygghet och din integritet först och följer riktlinjerna för GDPR.